bugün

binlerce nedenden en yaygın olanı olmasa da en dikkat çekeni fikir üretememektir.
alışkanlıklardan kurtulamamaktır.