1. 1.
    Dürbünlerinin gözleme eksenlerine dik olarak konulan ve birbirine dik olacak şekilde yerleştirilmiş kıl şebekesi düzeni.
    ... conspirator