1. 1.
  maddenin dışında da bir ruh olduğu, ruhun maddeden ayrı bir şey olduğu gorusunu savunan, bu felsefeye inanan kişi.

  (bkz: spiritualizm) *
  1 ... leskote
 2. 2.
  Spiritüalizm Latince ruh anlamına gelen spiritus sözcüğünün sıfatı spiritualis sözcüğünden türetilmiş olup ruhçuluk anlamında kullanılmaktadır. Günümüzde pek çok akım, ekol ve gruplar kendilerine spiritüalist demekteyse de aralarında ilke, görüş ve kavram bakımından önemli farklar bulunmaktadır. Aralarındaki ortak nokta,ruh denen manevi varligi kabul etmeleridir.
  2 ... ironidenyoksun