1. .
    gmail'in hizmetidir. artan kotaya paralel olarak spam mail sayısının artışı sözkonusudur.
    ... gulhan seven adam