1. 1.
    sözlükle yatıp sözlükle kalkan ve sözlüğün demirbaşlarından olanlarının tadından yenmeyen yazar türü.
    ... yankaleyegolatankaleci