1. .
    bir konferansta konuşmak isteyen katılımcının konferansı yöneten kişiye sorduğu soru.
    -1 ... legend of the stranger
  2. .
    (bkz: örnek verebilir misin)
    ... kosankarga