1. .
    duygusuzluk gibi tamamen "duygusal" bir olaya soyut yahut somut özellik katma çabasının bir alt** durumu. sanırım bunlara bir ara gereksiz kullanımdan kaynaklanan anlatım bozukluğu da deniyordu.
    1 ... bl