1. 1.
    Dünya'nın ninnisi olan görüşlerin arasında en etkilisidir.
    1 ... rabb in nefesi