1. 1.
  bir insan topluluğunu ulusal, siyasi yada dinsel bir takım sebeplerle yok etme eylemi.
  3 ... sıçtırtma lamasına
 2. 2.
  hiçbir zaman yapıldığı kabul edilmeyen ve bu nedenle birilerince otomatikman önüne sözde kelimesini alan eylem.
  2 -3 ... cikarinbeniburdan
 3. 3.
  2ci dünya savaşı sırasında almanların yahudi olanlara yaptıkları zulmün adı..
  6 -2 ... thoth
 4. 4.
  son zamanlarda tüm dünya tarafından habire tepemize kakıldığı için bir kabus haline gelen ve milletçek duyduğumuzda bize şartlı bir refleksle (bkz: ermeni) kelimesini hatırlatan şey.
  1 ... sıçtırtma lamasına
 5. 5.
  Türk Ceza Yasası'nın 76. maddesinde düzenlenen uluslararası bir suç:
  Bir plânın icrası suretiyle, millî, etnik, ırkî veya dinî bir grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi maksadıyla, bu grup¬ların üyele¬rine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlen¬mesi, soy¬kırım su¬çunu oluş¬turur:
  a) Kasten öldürme.
  b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlükle¬rine ağır zarar verme.
  c) Grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlan¬ması.
  d) Grup içinde doğumlara engel olmaya yöne¬lik tedbirlerin alın¬ması.
  e) Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi.
  3 ... barnabas
 6. 6.
  bizim bu ermenileri soykirdigimiz (bkz: soykirmak) soylentilerinden sonra populer olan kelime
  ... glosoli
 7. 7.
  (bkz: genocide)
  3 ... confusedy
 8. 8.
  çin'in on yıllardır soydaşlarımıza yaptığı şey..
  1 -1 ... shalamar
 9. 9.
  bir ırkın,başka bir ırkın soyunu kurutmak amacıyla yapmış oldukları sistemli katliamlardır.
  ... gothic evil
 10. 10.
  bir irkin buyuk bir kismini yada hepsini yoketmek *
  1 ... scurtel