1. .
  bazı insanları düşündüren sorunsaldır. yıllardır inatla ''almanlar yahudilere soykırım yaptı, 5-6 milyon yahudi öldü, yakıldı, zehirlendi, sabun oldu'' diye diye körpecik beyinlere istediklerini empoze ettiler. hadi bu onların politikası. yahu sen neden inanıyorsun? bir araştır, soruştur, üzerinde düşün, tahlil et.
  koca avrupa kıtasını kontrolü altına almış almanlar madem soykırım yapıyor, neden yahudi olduğu bilinen meşhur einstein'a dokunmadılar? sadece o değil, birçok zengin yahudi de hiçbir zarar görmedi. birçok yahudi ölmüş olabilir. ama bu duruma soykırım demek yanlış olur. soykırım 1948’de Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Engellenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde (SSECS) hukuksal olarak tanımlanmıştır. Sözleşmenin 2. maddesi soykırımı “ulusal, etnik, ırksal ve dinsel bir grubun bütününün ya da bir bölümünün yok edilmesi niyetiyle girişilen şu hareketlerden herhangi biridir: grubun üyelerinin öldürülmesi; grubun üyelerine ciddi bedensel ya da zihinsel hasar verilmesi; grubun yaşam koşullarının bunun grubun bütününe ya da bir kısmına getireceği fiziksel yıkım hesaplanarak kasti olarak bozulması; grup içinde doğumları engelleyecek yöntemlerin uygulanması; çocukların zorla bir gruptan alınıp bir diğerine verilmesi.” şeklinde tanımlar.
  -3 ... nurman
 2. .
  ülkeyi zamanında terk edebildiği için hayatının kurtulmuş olması şeklinde vuzuha kavuşturulabilecek sorunsaldır.
  1 ... usualsuspects