1. 1.
    ancak siyasal islam in hukum sürdüğü geri memleketlerde olan olay. sonra bolca gulerler...
    ... erectof