1. 1.
    vurma, gırma, talan, gaçırma, öldürme, iftira atmek, küfür yapmak, halkları birbirlerine kışkırtmak diye devam eden iftiralar bütünü.

    ahahahahahahah.
    ... kaptanaga