1. 1.
    Tekmil verirken zor duruma düşer.
    1 ... templier