Advertisement

 1. 1.
  Adam ölmüş nüfusa öldü diye bildiren yok. Ne hayırlı evlatlar var amk.
  1 ... centurion
 2. 2.
  T.M.k m.584
  D. Gaiplik
  I. Gaibin mirası
  1. Güvence karşılığı teslim
  Hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimsenin mirasçıları veya mirasında hak sahibi olan kişiler, tereke malları kendilerine teslim edilmeden önce bu malları ileride ortaya çıkabilecek üstün hak sahiplerine veya gaibin kendisine geri vereceklerine ilişkin güvence göstermek zorundadırlar.
  Bu güvence, ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda beş yıl, uzun zamandan beri haber alınamama durumunda onbeş yıl ve her halde en çok gaibin yüz yaşına varmasına kadar geçecek süre için gösterilir.
  Beş yıl, tereke mallarının tesliminden; onbeş yıl, son haber tarihinden başlayarak hesaplanır.
  ... kazangap