1. 1.
    dramdır, e-devlete ne kadar soylu ve asil olduğunu öğrenmek üzere giren genç sikimsonikcan, aldığı bu cevapla şoke olmuştur.
    -2 ... teist