1. 1.
    deden keyfinden değil rus işgalinden kaçmış canını kurtarmış evladım. tıpkı bugünün suriye'lileri gibi!
    2 ... iyyneci