1. 1.
  bunun bulgaristan klonu da bkpdir (bulgaristan komunist partisi). uzun süre başında todor jivkov vardı.
  1 ... zarth vader
 2. 2.
  sbkp olarak kısaltılan rusya'nın devrimci partisi.
  ... david addison
 3. 3.
  sovyetler birliği komünist partisi
  ... recomax
 4. 4.
  1898 yılında Minsk'te kurulan Rusya Sosyal Demokrat işçi Partisi (RSDiP) bu partinin temelini oluşturdu. Bu dönemde sürgünde bulunan Lenin 1900 yılında partinin yayın organı olarak çıkarılan iskra (Kıvılcım) gazetesinin başyazarlığını üstlendi.

  1903 yılında önce Brüksel'de daha sonra Londra'da yapılan 2.Kongre’de partinin üyelik esasları, programı ve iktidar mücadelesinde izlenecek yol tartışıldı. Bu kongrede Lenin partinin demokratik merkeziyetçilikle yönetilmesini ve iktidara parlamenter yoldan değil, devrimci mücadeleyle sahip olmasını savundu. iktidara parlamenter yoldan gelinmesi gerektiğini savunan Martov'un yandaşları azınlıkta kaldı ve Menşevik adını aldı. Lenin yandaşları ise çoğunluktakiler anlamına gelen Bolşevik adını aldı.
  ... turkmen balasi