1. 1.
    ünlü muhalif psikiyatrist Loren Mosher'in öncülük ettiği ve klasik psikiyatriye alternatif olan tedavi yönteminin mekanlarıdır. özellikle de şizofrenler üzerinde uygulanan bu alternatif tedavi, klasik psikiyatri ilaçlarına odaklanmaz, daha çok bitkisel tedaviler, vitaminler, uğraş terapileri kullanılır ve aile de sistemin içine aktif biçimde katılır. bu yeni tarzla yapılan tedavilerin çok daha uzun süreli ve kalıcı iyileşmeler sağladığı kanıtlanmıştır. ancak ilaç firmalarının ve hakim psikiyatri dünyasının görmezden gelmesiyle, hatta dışlamasıyla bu evler, yeterince yaygınlaştırılamamıştır.
    1 ... camilla claudel