1. 1.
  Sosyopatlık bir kişilik bozukluğunun adı. Psikolojik rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Etrafımızdaki insanlar bu özellikleri gösterebiecekleri gibi siyasiler ve iş adamları arasında da sosyopatlarla karşılaşmak mümkün. Bu insanların sosyopat olduklarını keşfetmek çok zordur ve kendileri de tedavi isteklisi olmazlar. Sosyopatlığı görmek şaşırtıcı derecede zor, açıklaması daha da zordur.

  Sosyopatlar zeki olduklarında, bir vicdan sahibi olmadıklarından ve insanları tanıma değerlendirme, yönlendirme ve manipüle etme konularında uzman olduklarından iş dünyasında ve politikada başarılı olma şansları yüksektir. Şişkin bir “ego”ları vardır. Sosyopatlar kendilerini oldukça şişirir.

  Sosyopatlar, insanları araç olarak görürler; sadakat, dürüstlük, onur gibi duygu derinliklerinden yoksundurlar ve yaptıkları kötü şeyler ile aralarında bir bağ kurmazlar, aşağılık davranışlarından rahatsız olmazlar. Çok zeki, eğitimli, kariyerli, karşı cins tarafından sevilen insanlar olabilirler. Sosyopatlar (evli ya da bekâr fark etmez) çoğu zaman birden fazla kişiyle ilişki sürdürebilirler, aldatmaya meyillidirler.

  Sosyopatlar kompülsif yalancıdır ve kandırdığı insanların güvenini kazanmak için özel olarak oluşturulan bir maske (sahte kişilik) giyer . Tüm hayatları boyunca sahte bir kişilik giyen aktörlerdir. insanların güvenini kazanmak için en büyük yetenekleri onları albenileriyle kandırmaktır.
  Kendine acındırmak sosyopat tekniklerin bir başkasıdır. Güçlükler yaşamış birine acımak doğaldır, ama bu hikayelerin doğruluğundan emin olun. Kendine acındırmak / mağduru oynamak hepimize bir ikaz işareti olmalıdır ! “Hayatınızda sizin için ne önemlidir, her şeyden daha çok istediğiniz şey nedir?” sorusuna sosyopat bir hastanın cevabı şu oluyor: ” Her şeyden daha çok istediğim şey insanların bana acımaları ve benim için üzülmeleri”. Acıdığımızda ve üzüldüğümüzde bu duygularımızın yöneldiği insana karşı kısa süreli bile olsa savunmasız kalırız. Ona karşı duygusal kırılganlık hissederiz. Duvarlarımızı indirdiğimiz için de bu sosyopata oyuncak veya hedef olmamız çok kolaylaşır.

  Yansıtma ve olayları çarpıtma da sık karşılaşılan sosyopat teknikleridir. Sosyopatlar kendi davranışlarından sorumlu tutulmak istemezler ve genelde kendi hatalarını/ davranışlarını başkalarına, genelde mağdura yüklerler. Örneğin hırsızlık yapan bir sosyopat mağduru hırsızlıkla suçlayabilir.

  Sosyopat sizin kişiliğinizi dikkatlice değerlendirir, sizin özelliklerinizi, değerlerinizi, güvensizliklerinizi ve zayıflıklarınızı öğrenir. insan davranışlarının kurnaz gözlemcileri olarak sizi teslim almak için güçlü ve zayıf yanlarınızı öğrenerek bunları istismar eder.

  Yaşamak için başkalarını manipüle etmek (akil karistirmak), aldatmak ve başarmak için gereken her şeyi yapmak onlar için çok normaldir. Sonuç olarak sosyopat kişiler şüpheli, gizli kapaklı ve hatta kanunlara aykırı davranışlarda bulunurlar, çünkü kuralların kendileri için geçerli olmadığına inanırlar. Sosyopat kişiler genelde diğer insanları tehditlerle ya da saldırgan yaklaşımlarla korkuturlar. Her hangi bir baskı, otorite karşısında, ya da finansal problemler karşısında fazlaca öfkelenirler. Genelde başkalarına verdikleri zarar karşısında duygusuz ve umursamazdırlar. Bu acımasızlık, insanlarla ve hatta sevdiklerini söyledikleri kişilerle olan ilişkilerinde bile esası oluşturur. Çevrelerindeki kişilere sürekli ve düzenli olarak üstünlük ispatlama ihtiyacı duyarlar. Herkesin kendilerini kullandığını düşünürler, bu gerekçeyle sömürüldüklerine inanırlar. ilişkilerine sadık kalmak, başkalarına karşı duyarlı olmak ve dürüst olmak konusunda zorluk yaşarlar. …

  Sosyopatlar kendileri hakkında gerçeğin bilinmesini asla istemezler. Eğer gerçek ortaya çıkarılacak olursa suçlarının ortaya dökülmesinden çok korkarlar ve iftira atarlar. Pişmanlık, suçluluk ya da utanç göstermezler.  Harvard Üniversitesinden Dr. Martha Stout “Yanı Başınızdaki Sosyopat (The Sociopath Next Door)” adlı kitabında sosyopat kişilik özelliklerinden bahsediyor. Dr. Stout’a göre, dünya insanlarının % 4 kadarı sosyopat. “Dr. Stout’a göre bir sosyopatı ele veren 10 işaret şöyle:

  1) Genellikle karizmatiktirler; çevrelerinde çoğunlukla bir hayran kitlesi bulunur. Cinsel açıdan da çekici oldukları söylenebilir.

  2) Sosyopatlar kararlarında ve davranışlarında spottandırlar; planlı, programlı yaşadıkları söylenemez. Sıradan insanlardan farklı olarak tuhaf karşılanabilecek davranışlarda bulunurlar. Normal sosyal ilişkileri kopuktur. Tehlikeli ve mantıksız eylemlerde bulunmaktan çekinmezler.

  3) Utanma, suçluluk veya pişmanlık duymazlar. Aslında beyinlerinde bu duyguları işleyebilecek bir merkez yoktur; varsa bile bozuktur. Dolayısıyla en ufak bir vicdan azabı duymadan insanları kolayca kandırabilir, tehdit edebilir veya zarar verebilirler. Kendi çıkarları için başkalarına zarar vermekten çekinmezler. “Başarılı” bir sosyopatın bir ülkede üst düzey mevkilere rahatça yükselmesi bu yüzdendir.

  4) Deneyimleri ile ilgili beklenmedik yalanlar icat etmekte çok ustadırlar. Olayları o kadar abartırlar ki bir noktadan sonra saçmalamaları kaçınılmaz hale gelir. Ancak çarpıtılmış gerçekleri bir öykünün arasına ustaca gizleyerek, saf ve iyi niyetli insanları yalanlarına kolayca kandırırlar.

  5) insanlara hükmetmeye bayılırlar. Bedeli ne olursa olsun her tartışmada ve kavgada kazanan taraf olmak isterler.

  6) Çoğu zekidir, ancak zekâlarını diğer insanları kandırmak için kullanırlar. Yüksek IQ’lu olanlar toplum için gerçek bir tehdit unsuru olabilirler. işte bu nedenle yasalara yakalanmadan cinayet işleyebilen seri katillerin çoğu sosyopattır.

  7) Sevme ve âşık olma yeteneğinden yoksundurlar. istediklerini elde etmek için severmiş ve empati duyarmış gibi yaparlar. Gerçek yaşamlarında kimseyi sevmezler.

  8) Şiirsel bir dilleri vardır. Sözcükleri çok ustaca kullanırlar. insanları konuşmalarıyla kendilerine hayran bırakacak kadar iyi hatiptirler. Öykü anlatma ve şiir okumada ustadırlar.

  9) Hiçbir zaman özür dilemezler. Yanlışlık yapmış olduklarına inanmazlar; suçluluk hissi de duymazlar. Hatalı oldukları kanıtlanmış olsa bile özür dilemezler ve saldırılarına devam ederler.

  10) Derin bir hayal âleminde yaşarlar.

  Bütün bu özellikleri nedeniyle bir sosyopatla mantık çerçevesinde tartışılmaz. Tartışmaya girmek yalnızca zaman kaybına neden olur.

  alıntı.

  https://tatanka24.wordpre...opat-kisilik-ozellikleri/
  1 ... helikopter