1. 1.
    layık olduğu yerdedir.

    ne patron, ne erkek, hiçbir otoriteye boyun eğmeden varolabilen kadındır.

    zira kadının kurtuluşu sosyalizmdedir.

    kadının kendisine şart koşulduğu şeyleri yerine getirmedi diye yarım olarak niteleneneceği zihniyetin değil, tacize, tecavüze, kadına yönelik baskıya karşı tepki olarak tamamı kadından oluşan kadro ile seçime giren komünist parti'ye ihtiyacı vardır.
    ... napesend