1. 1.
  Toplumların ahlaki olarak üst kimliğe ulaşmaları için sosyalizm yerinde sayması içinse komunizm (yalnızca ekonomik model olarak) olmalıdır.
  -1 ... katarsis
 2. 2.
  ikisininde türkiyede uyganlanması imkansız olarak düşündüğüm yönetim şekilleridir.
  1 -1 ... mrhos
 3. 3.
  Komünist bir devlet daha dünyaya gelmemiştir. Çünkü komünizmde amac devlet olgusunu ortadan kaldırmaktır. Yalnız sosyalist devletler oluşmuş onlarda dünya tarihine gömülmüştür.
  2 ... deli kofte
 4. 4.
  dünyanın kapitalist düzenin kininden, açlığından, ikiyüzlülüğünden, halkı sindirmek için kullandığı baskıdan, yaşamdan söküp aldığı ve tekrar yaşama daha kirli bir şekilde iade ettiği kişiliksiz ruhlardan arındırılıp tekrar itibarını emek gücünün görkemiyle verecek birbirinin devamı olan yegane sistem.
  2 ... yarina uyanis
 5. 5.
  biri ön hazırlık diğeri ise nirvananın ta kendisi olan çifte sistem karşılaştırması.
  4 ... hybid
 6. 6.
  anarşizme giderken birer basamak olduklarından karşılaştırılmaları abes kaçan sistemler. sosyalizm->komünizm->anarşizm
  (bkz: devrim değil evrim)
  2 -1 ... sardokar
 7. 7.
  Herkesten yeteneğine göre, herkese yaptığı iş kadar(sosyalizm).
  Herkesten yeteneğine göre, herkese gereksinmesi kadar(komünizm).

  leo huberman 'sosyalizm'in abc'si' isimli kitabında, ikisi arasındaki farkı özetle böyle açıklamıştır.
  3 ... ankedon
 8. 8.
  (bkz: hjalmar branting)
  ... usualsuspects
 9. 9.
  en net tanımlarını marx ve engels in "gotha ve erfurt programlarının elaştirisi" nde ve lenin in "devlet ve devrim" inde, ki agora kitaplığından çıkan süper lenin külliyatının içinde bu kitap da vardır, bulacağımız birbirini tamamlayan iki kavram.

  Adı geçen kitaplara baktığımızda şunu görürüz ki, her ikisi de sınıfsız, devletsiz sömürüsüz bir toplumu ifade eder.

  Sosyalizm, komünizmin alt aşamasıdır. Sınıflar, devlet, burjuva özel mülkiyeti ortadan kalkmış ancak kimi burjuva ahlak/adalet/alışkanlık kırıntıları - bunun nedeni de, serde burjuva toplumun içinden çıkıp gelme yattığı içindir- hala varlığını sürdürüyordur.
  Kısaca herkesten yeteneğince al, herkese harcadığı emek kadar ver, diye özetlene gelir. Mesela bu cümle burjuva adalet anlayışının bir kırıntısıdır. Neden? Aynı işi yapan iki kişiyi düşünelim. Bu durumda aynı parayı alacaklardır. Peki ikisinin de ihtiyaçları aynı mıdır? Mesela biri hemen doyuyor, öteki doymuyorsa...biri yalnızca kendine bakmakla yükümlüyken diğerinin bakmakla yükümlü olduğu 5 kişi varsa ne olacak? işte harcanan emek kadar yani eşit ücret mantığı bu nedenle burjuva topluma aittir. Çünkü ihtiyaçlar aynı değildir

  Komünizmin üst aşamasını ise tamamıyla komünist bir yaşam tarzının egemen olunduğu, burjuva toplumdan hiçbir eser kalmadığı bir toplum ifade eder. Kafa ve kol emeği ayrımının ortadan kalktığı toplumdur. insan henüz insan gibi yaşamaya başlamıştır
  Kısaca herkesten yeteneğince al, herkese ihtiyacı kadar ver, diye özetlene gelir ki gerçek adalet ancak böyle mümkündür

  Yukarıdaki kitaplar dikkatli okunduğunda şu görülür ki, ne Sovyetler Birliği nde ne Küba da ne Çin de ne de Kuzey Kore de sosyalizm/komünizm var olmuştur. Bu ülkeler sosyalizmin kıyısına bile yanaşamamıştır.

  inanmayan, anlamayan daha dikkatli okumalıdır.
  5 ... nabininparkkahvesi
 10. 10.
  mahallenin yaşlı amcaları, kahir ekseriyetle ikisini birleştirip (bkz: amuna godum gomünüstleri) demeyi tercih eder..
  -2 ... kanuni sultan sinan