1. 1.
  birbiriyle mücadele halindeki iki ekonomik sistemin karşılaştırmasıdır. sosyalizmin önce yazılmasının sebebi, kapitalizmin evrimleşmiş hali olmasındandır.
  2 -1 ... bulamazsin benim gibi seveni
 2. 2.
  (bkz: labor process)*
  ... revolter00
 3. 3.
  ne yazık ki kapitalizmin galip çıktığı karşılaştırmadır.
  4 ... eskiden buralar tarlaidi
 4. 4.
  sosyalizm sevgililerin özgürce, kimseyi takmadan seviştiği bir barsa; kapitalizm parası olanın kucak dansı yaptırıp ardından tuvalete gittiği striptiz bardır.
  14 -1 ... comatose
 5. 5.
  aslında sosyalizm vs liberalizm karşılaştırmasının yapıldığı karşılaştırma. sosyalizm zaten kapitalist bir sistemdir. kapitalizm sadece bireysel mülk hakkına izin verilen sistemin adıdır. sosyalizm ise devletin gelir adaletsizliğini azaltmaya yönelik düzenlemeler yaptığı, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin ücretsiz yapıldığı, işçi haklarının korunmaya çalışıldığı kapitalist sistemdir.

  ya sosyalizm vs liberalizm, ya da komünizm vs kapitalizm olması gereken karşılaştırma.
  2 -3 ... raynor
 6. 6.
  sosyalizm üretim araçlarını devlet eliyle kolektifleştirir, kapitalizm üretim araçlarını devlet eliyle özelleştirir.

  sosyalizm in kendi yaratıcıları birbirleriyle inanılmaz çelişir ve her sosyalizm türü kendi akrabasını yok sayar, sosyalist olmamakla suçlar. kapitalizm in yaratıcıları ise ortak paydada sömürü için buluşur.

  sosyalizm in yakıtı insan, kapitalizm in yakıtı paradır.

  marx a göre sosyalizm bir sonraki evredir, kapitalizm bir önceki evredir. aslında ilkel toplumlar sosyalist tutumlar sergilediklerinden, durum oldukça karışıktır.

  sosyalizm kendi mottolarını sosyalizm için savunur ve propagandasını yapar; kapitalizm sosyalizm mottolarını kendi çıkarları için savunur ve propagandasını yapar.

  sosyalizm in dogmaları vardır, değiştirilemez kaideleri mevcuttur, çağı yakalayamaz; kapitalizm her 10 senede bir müthiş evrimler yaşar ve kendini geliştirir.

  günümüzde ortak paydaları salt sosyalizm ile kapitalizm in enternasyonalist oluşudur.

  özde her ikisi de mevcut toplumların örf-adet ve geleneklerini kendisine yontmaya çalıştıklarından, mevcut toplumların ulusal bilinçlerini kırarak kendilerine bağlamaya çalıştıklarından dolayı emperyalist bakış açısına sahiptir.

  her ikisi de bu topraklar için ; "ithal" ideoloji mertebesinde bulunmaktadır.

  yerel/ulusal bakış açısı için, türk milletinin ileri gidebilmesi için; nasyonel sosyalizm (ulus toplumculuk) ve nasyonel kapitalizm (ulusal sermayecilik) geliştirilmeli ve birbirlerine entegre edilebilmeleri, bu yolla emperyalizme karşı durabilir bir yönetim sistemi geliştirilmesi esastır.
  3 -1 ... kutsal ruh
 7. 7.
  http://www.googlefight.co...lizm&word2=kapitalizm
  ... superbamm
 8. 8.
  Ekonomi hocamın peynir ile süper bir şekilde örneklediği 2 farklı ekonomik düzen.

  " Kapitalist sistem'de 70 çeşir peynir vardır; loru, kaşarı, yağlısı, yağsızı vs. halkın bir kısmı(azınlık) bu 70 çeşit peynirin 70'inide yer. bir kısmı 70 çeşit peynirin bir kaç çeşidini yer. halkın bir kısmı da(çoğunluk) 70 çeşit peynirin hiçbir çeşidini yiyemez.

  sosyalist sistem'de ise çok çeşit yoktur 1 çeşit peynir vardır ama halkın hepsi de bu peyniri yer. yemeyen kesim yoktur."
  2 ... aglaya ivanovna
 9. 9.
  kalkınma açısından bakarsak kapitalizm sikiyor.
  gelir dağılımındaki adalet açısından bakarsak sosyalizm sikmiş herkes aç aq.
  kişi başına düşen milli gelir açısından bakarsak yine kapitalizm sikiyor.
  özgürce yaşamak açısından bakarsak, açıkçası ikisi de bir nevi kölelik. birinde devletin kölesisin diğerinde zenginin kölesisin.
  ama bana sorarsanız, böyle uç görüşlerdense devletin müdahaleci olduğu liberal bir ekonomi en iyi seçenek gibi duruyor.
  5 -3 ... immortal technique
 10. 10.
  sosyalizm iyidir güzeldir, eşitliktir, adalettir. insanın kendini insan gibi hissetmesidir.
  kapitalizm, insanın ağzına sıçılmasıdır. sırf bir takım insanlar zengin olacak diye büyük bir kısım insanlar fakir olur. işçiler sömürülür. köylüler desen toprak ağalarının oyuncaklarıdır.

  ama ne olmuştur ? kapitalizm kazanmıştır. neden ? insanların zengin olma hırsı ve gençlerin sosyalizmi öğrenmemedeki kararlılığı.
  1 ... turkmen61