1. 1.
  Sosyalist Siyonizm (ya da işçi Siyonizmi), Yahudilerin milli ve toplumsal kurtuluşunu Siyonizm ve Sosyalizmin birleştirilmesinden geçtiğine inanır. Kurucusu, bu fikri 1899 yılındaki 3. Siyonist Kongresi’nden kısa bir süre önce resmi olarak duyuran Nachman Syrkin’dir.

  Bu hareketin felsefesi diasporadaki Yahudilerin problemlerinin Sosyalist bir devrimden sonra bile çözülemeyeceği ve Yahudi varlığına çözümün, onların bir ülkeye göç etmesi ve bir ülkede toplanmasından geçtiği varsayımına dayanır. Sosyalist Siyonizm’in göze çarpan savunucularından biri olan Dov Ber Borochov, kapitalizmin gelişmesinin Yahudileri kaçınılmaz bir şekilde Filistin’e göç etmeye zorlayacağına ve sadece orada Yahudilerin, Yahudi işçi sınıfının sınıf mücadelelerine zemin olacak ekonomik yapılarını yeniden oluşturabileceklerine inanmaktadır. Borochov, Siyonizmin Yahudi milleti için tarihsel ve ekonomik bir zorunluluk olduğunu ve Yahudilerin milli özgürlük hareketlerine öncülük etmek gibi tarihsel bir rolün Yahudi proletaryasına ait olduğunu iddia etmiştir.

  Sosyalist Siyonizm’in kavramsal ve felsefi temelleri ile ilgili antlaşmazlıklar, Filistin’de hedefe ulaşmak için uygulanması öngörülen farklı metotlar ve farklı ülkelerdeki Sosyalist örgütler ve partiler ile ilişkiler, pek çok muhtelif Siyonist Sosyalist partinin oluşturulmasına yol açmıştır. Bu kuruluşların bazıları Marksist terminolojiden uzak durmuş ve kendilerini açık bir şekilde Sosyalist olarak tanımlamamışlardır. Kendilerini daha fazla sosyalist ve daha az Siyonist olarak gören diğerleri Siyonist bir örgütlenmenin içerisinde olduklarını pek çok zaman yalanlamışlardır.

  Sosyalist Siyonizm fikri pek çok gençlik hareketinin yükselmesinde öncülük etmiştir. Hashomer Hatz’air ve Hehalutz bu hareketler arasında sayılabilir. Sosyalist Siyonist partilerin liderleri, bağımsızlıktan önceki Filistin Yahudi toplumunun ve bağımsızlıktan sonra israil Devleti’nin önde gelenleri arasında yer alırlar. David Ben-Gurion, Yitzhak Ben-Zvi ve Berl Katznelson bu örneklerden üçüdür. Sosyalist Siyonizm, israil’e yerleşme hareketlerinin pek çoğunun ve israil’deki iki ana siyasi partiden biri olan israil işçi Partisi’nin atasıdır.
  2 -1 ... hepinizi sevmiyorum
 2. 2.
  (bkz: vladamir ilyiç lenin)
  1 ... alpertunna