1. 1.
  Kişinin sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili bulunan hak ve hürrriyetlerdir.
  ... dabaddah
 2. 2.
  _ailenin korunması
  _egitim ve ögrenim hakkı
  _kıylardan yararlanma
  _toprak mülkiyeti
  _tarım hayvancılık ve bu üretim dallarında calısanların korunması
  _kamulastırma
  _devletlestirme ve özellestirme
  _calısma ve sözlesme hürriyeti
  _calısma hakkı
  _calısmasartları ve dinlenme hakkı
  _sendika kurma hakkı
  _toplu iş sözlesmesi hakkı
  _grev hakkı ve lokavt hakkı
  _ücrette adalet saglanması
  _saglık hizmetleri ve cevrenin korunması
  _konut hakkı
  _gencliğin korunması
  _sporun geliştirilmesi
  _sosyal güvenlik hakkı
  _sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
  _yabancı ülkelerde calısan türk vatandasları
  _tarih , kültür ve tabiat varlılarının korunması
  _sanatın ve sanatcının korunması
  _devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları
  sosyal ve ekonomik haklar kısaca bu baslıklar altında incelenir.
  3 ... şenlik