1. 1.
    Bir davranışın sürekliliğini arttırmak için davranıştan sonra ortama olumlu uyaran (pekiştireç) verme veya ortamdan olumsuz uyaran çekme sürecine pekiştirme denir.

    Kısaca davranışa kalıcılık kazandıran durumdur.
    ... korili tavuk