1. 1.
    akla gelebilecek her ortamda demograsi haramdır, demograsi küfürdür egegegege muhabbeti çevirip, iş kendi partisine gelince yaşasın hüda parti, sağ ol hüda par, var ol hüda par, sen ne büyüksün hüda par benzeri beyanlarda bulunan ne idüğü belirsiz oksimoron tiplerdir. bunların kim olduklarını, daha çok hangi işlerle uğraştıklarını zaten hepimiz biliyoruz.
    1 ... bize de mi caylak