1. 1.
    Sosyal Liberal Sentez, sosyal demokratların geliştirdiği bir modeldir. Bu modelde şu anda tek mantıki ekonomik sistem olan piyasa ekonomisi devam ediyor ve ekonomik işleyişin önündeki engeller kaldırılıyor, ama buna paralel olarak sosyal güvenlik tedbirleri korunuyor, ihtiyaca göre yeni tedbirler alınıyor. Ayrıca üstünde çalışılan daha radikal değişim modelleri de var. Bu modelde demokrasinin genişletilmesi, yaygınlaştırılması, mahalli yönetimlerin güçlendirilmesi, daha yaygın bir alanda daha birebir demokrasi esastır. Demokrasi, liberalizmin uygulanmasından doğacak olan adaletsizlikleri giderecek ilaç olarak görülüyor.
    1 ... aerodinamik adam