1. 1.
    Sosyal duygulardan yoksun kalmış kişiler genellikle yalnızlığa ve düşmanlık beslemeye meyilli olur. Bu kişiler genellikle çekingenlik beslerler ve aşağılık kompleksi beslerler. Tedavi etmenin yolu ise ona iç motivasyonunu kazanma konusunda yardımcı olmaktır. iç motivasyonunu kazanırsa insanlar ile tanışma isteği olduğunu gösterecektir.
    ... sherlockholmesss