1. 1.
    sosyal demokrasi her ne kadar sosyalist kökenli bir ideoloji de olsa sonuç olarak kapitalist ekonomi içerisinde sol değerlerin yaşatılmasını savunur, dolayısıyla kapitalizmi kabullenir. Dolayısıyla liberalizmin sol kılıfı giydirilmiş halidir.
    ... fasist bir yurtsever