1. 1.
  uzmanlar 4 gruba ayırmışlar.
  şu şekilde;
  sosyal, yönlendiren, ilgili ve analitik.

  sosyal ve yönlendiren tipler açık iken;
  ilgili ve analitikler ise kapalı oluyormuş.

  kapalı tiplerde duygusallık açık tiplere nazaran daha belirginmiş.
  ... judas