1. 1.
    doğa bilimciler tarafından bilinen realitedir.
    -1 ... dendrobatidae