1. 1.
    Bir insan hakları mesleğidir. Yaban ellere bırakılmayacak kadar da kıymetlidir. Nitekim ülkemizde mesleki içeriği bir psikoloji kadar bilinmemekte ve çalışanları çoğu zaman psikologlar kadar değer görmemektedir. Elbette bu durum genel çerçevedir kurumdan kuruma veya kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

    Ülkemizde ismi ayrıca şöyle zikredilir (bkz: sosyal hizmet)
    ... sosyalamele