1. 1.
    sorumluktan imtina edişin en soyut örneği.
    1 ... judas