1. .
    toplum gözlemlenince varılan gerçek. her $eye boyun eğmi$iz.
    ... basak burcu errrkegi