1. .
    imar planlarında,

    stratejik önem taşıyan petrol boru hatları, gizli telekomunikasyon sistem ağları, sığınaklara giden elektrik-su hatları ve yalnızca olağanüstü hallerde kullanılacak, yeraltı tunelleri gibi yapıların ölçü ve proje detayları verilmeksizin kırmızı lekeler halinde işlendiği ve bu yapı yada sistemlerin üzerinde herhangi bir yapılaşma alanı oluşturulamayacağını gösteren alanlar ve bu alanları sınırlayan çizgidir.
    ... liberalisticcommunist