1. 1.
    soo da kasılmış efsane nesil

    Soo da party kurup dayanışma içinde kasılmış efsane nesildir.
    ... zadko