1. .
    -ukte-

    kur'an-ı kerim'de, 'fussilet suresi'nde "Hazzül Aziym" olarak geçen ve En büyük haz, sonsuz saadet gibi anlamlara da gelen; islâm'ın sulh, sükûn ve saadetten yana olmasını anlatan ibare.
    ... pipishik