1. .
    hava deği$ikliğinden etkilenen ve saçları dökülmeye ba$layan ağaçtır.
    -1 ... basak burcu errrkegi