1. 0.
    içinde bir adet yarı burunlu voldermort içeren filmdir.
    ... the salty soldier