1. 1.
    Kadir son of egypatian bunun gibi bir çok farklı şey vardı son of white akoğlu.
    ... tufanakcy