1. 1.
    Somatizasyon bozukluğu, tıbbi değerlendirmelere karşın fiziksel bir etkenin bulunamadığı kronik, tekrarlayan ve çeşitli somatik yakınmalar ile beliren bir bozukluktur. Somatizasyon bozukluğu genellikle ergenlik döneminde başlar. Çeşitli somatik yakınmalar en sık ergenlik döneminde görülmektedir. Somatik yakınmaları olan ancak somatizasyon tanısı almayan ergenleri incelendiğimizde, olumsuz benlik imajına sahip oldukları ve stresli yaşam olayları ile karşılaştıkları gözlemliyoruz. Ergenlik döneminde öğrenci kimliği ön planda olduğu için somatizasyon okul hayatı ve sosyal ilişkilerde belirgin bozukluklar yaratabilir. Okul kaybı başarıyı etkileyebilir. Yaşıt ilişkilerini sürdürmede zorluklar yaşanabilir. Semptomlara bakıldığında karın ağrısı erken çocukluk döneminde sıklıkla bulunurken yaş ilerledikçe baş ağrıları ve ekstremite ağrıları daha belirgin olmaktadır. Özellikle kızlarda ergenlik başlangıcı sırasında somatik belirtilerde artma olmaktadır. Baş ve ekstremite ağrıları dışında ergenlerde sıkça görülen diğer somatik belirtiler: göğüs, kas ağrısı ve kronik yorgunluktur. Göğüs ağrılarının herhangi bir kalp rahatsızlığı ile bağlantısı çok azdır ve stresli yaşam olaylarının etkin olduğu düşünülmektedir ve yorgunluk düzeyi daha yüksek olan ergenlerde somatizasyon semptomlarını, içe çekilme ve içe atma davranışlarını daha yüksek bulunmaktadır
    1 ... ngark