1. 1.
    Olmayan araplardır. Biz yas ilan ederiz. Insanız biz şükür.
    2 ... oytunkaran