1. 1.
    (italyanlara göre Solferino ve San Martino Muharebesi olarak anılır), 24 Haziran 1859'da gerçekleşmiş ve Franz Joseph kumandasındaki Avusturya imparatorluğu'na karşı III. Napolyon kumandasındaki ikinci imparatorluk (Fransa) ile II. Vittorio Emanuele kumandasındaki Sardinya Krallığı ittifakınin zaferiyle sonuçlanmıştır. 200.000 fazla askerin yer aldığı bu savaş sayı bakımından, 1813'teki Leipzig Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük savaştır. 100.000 Avusturya askeri gücü ile , 118.600 Fransız-Sardinyalı asker karşı karşıya gelmiştir. Tüm güçlerin kumandası bir imparatora ait olarak yapılan Dünya Tarihi'ndeki son savaş olarak kabul edilir. Bu savaştan sonra Avusturya imparatoru savaşları bizzat komuta etmeyi bırakmıştır.

    Solferino Muharebesi ikinci italyan Bağımsızlık Savaşı ya da ikinci Bağımsızlık Savaşı'nın sonucunu belirleyen en önemli kısmı olduğu gibi aynı zamanda italya'nın birleşmesi için de önemli bir adımdır. Savaş jeopolitik anlamda Fransa, Avusturya ve ispanya arasında çok sayıda küçük italyan beylikleri halinde bölünmüş italya'nın birleştirilmesi için milliyetçilik mücadelesi olması açısından önemlidir.

    https://tr.wikipedia.org/wiki/Solferino_Muharebesi
    ... hasmet ibriktaroglu