1. 1.
    kürde, kürtlere dair her şeyi yüceltip türke ve türklüğe düşman solcularda bulunan fetiştir.
    ... dendrobatidae