1. 1.
    Olumsuzdur. Ahmet Altan gibi gerçek solcular kemalizm'i elitizm, militarizm, statükoculuk ve faşizm olarak görür. Onlara göre kemalistler halkı ezen beyaz türk burjuvalardır.

    Atatürkçü olduğunu iddia eden solcular da ya kemalizm'i yanlış yorumluyordur ya da ikiyüzlüdür.
    3 -1 ... ulusalci kemalist