1. 1.
    din hakkında atıp tutan küfürler eden islam dininden bihaber sol zihniyetin öldükten sonra gasılhanede imamın doktor eldivenle göte pamuk tıkması gerçeğidir., evet...
    1 -4 ... cihaner