bugün

5 dk sonra öleceğini bildiği halde öğrencilerine ders vermeye devam eden kişi sokratestir. benzer kişilikteki adamlara sokrates gibi adam denir.
Sokrates ruh'unun, can'ının bilincinde olan bir insandı. Ruhu, bedenindeki esaretten kurtulmuştur. Onu suçlayanlar ile, savunanlara yaptığı son konuşmasından ve tavırlarından bu anlaşılabilir. yaratıcı ve yönetici gücün farkındaydı, Evrensel güç veya ortak bilinç, veya kaynak diyebileceğimiz; düzen sahibini 'tanrı' kavramı ile putlaştıranlara karşı bir düşüncesi vardı. o bir miktar suydu ve kaptan boşalıp taşların arasından okyanusa ulaştı. insanlara kolay kavrayamayacakları bir şeyi anlatmaya çalışmıştır. Onun 'doğru'ya teslimiyeti onu seyir mertebesine taşıdığı için fanilerin (perdelilerin) gözünde ölmüş olması çokta önemli değildir.

insanlığın sonradan değer atfettiği fiilller, nesneler, kavramlar onun umrunda değildi.

edt: onu anlamış olan veya anladığını zann eden öğrencisi, yaveri, sır katibi platon (eflatun) ibret i alem için çalışmalar yapmıştır. Ancak bunun gerekliliği tartışmalıdır; zira bakışı 'eğri' olmayana manzara aşikarmış.

edt: matematikte hesaplama sistemi olarak 10 luk sistem bize kolay gelmiştir; on pamağımız olduğundan miktarı zihnimizde canlandırabiliyoruz. Zihnimizi bu on parmağa mahkum etmemiş olsak (bir çok şeyi bir çok sebebe bağlamamış olsak) matematik kavramı tamamen değişirdi.

!
Zihnini, algılara bağlı dağarcığın dışında devindirebilen kimseye "sokrates gibi adam" denebilir.
!

KEndimizce keyif ve sefahat güdüsüyle oluşturduğumuz, varsaydığımız sığ değerler düzenini, 'doğru' kabul edip insanlığı buna mahkum etmek.....
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.