1. 1.
    Görüntüyü yavaşlatan bir programa sahip gözlüğü takarak daha uzun yaşamaktır. Şimdi itiraz etmeyin, görelilik falan böyle demiyor hızla ilgili?
    2 ... lord marcus amoralist primses