1. 1.
    güşlü bir ırkın fertlerinin yaptığı olaydır.
    ... erectof