1. 1.
  spor kültür sağlık daire başkanlığı olarak açılır.
  her üniversitede etkinlik, konser, workshop, panel vb. etkinliklerden sorumludur.
  resmiyette rektörlüğe bağlı olsa da üniversitenin idari yapısına bağlı olarak; rektör yardımcısı, rektör danışmanı vesaireye de bağlı olabilir.
  bünyesinde memurlar ve hocalar vardır. bazen bu adamlar ne spordan ne sağlıktan ne de kültürden anlarlar.
  hatta sks yoksunu yosun kafalılar da olabilirler.
  işleri resmi olarak yürütürler yada yürütmezler. belli olmaz.
  dilekçeni verirsin sks değerlendirir, rektörlük onaylar, sks temin, teslim eder de sen bir şeyler yapabilirsin. yada yapamazsın.
  kültür daire başkanı istediğin amfi için şöyle söyleyebilir; "bak bakiim bu resimlerden hangisinde amfi var."
  dumur bile olamazsın.
  ... tako